Schooltijden en vakantierooster

 

Schooltijden

Groep 1 tot en met 8 van 08.30-12.00 uur en van 13.00 - 15.00 uur. Op woensdagmiddag zijn alle kinderen vrij. Alle leerlingen gaan 5 minuten voor de start van de lessen naar binnen.

Om 08.15 uur, in het speelkwartier en om 12.45 uur is er altijd toezicht op de kinderen. Na schooltijd staan de kleuterleerkrachten buiten en houden heel even een oogje in het zeil. Tijdens het overblijven zijn er voldoende overblijfkrachten aanwezig om op de kinderen te letten. In het speelkwartier gaan de leerkrachten met de kinderen mee naar buiten. Na schooltijd, om 12.00 uur en om 15.00 uur, is er geen toezicht.

Vakantierooster 2018-2019 eerste dag laatste dag
     
Herfstvakantie 22-10-2018 26-10-2018
Kerstvakantie 24-12-2018 04-01-2019
Voorjaarsvakantie 25-02-2019 01-03-2019
     
Meivakantie 19-04-2019 03-05-2019
Pinksteren/studiedagen 10-06-2019        14-06-2019
Zomervakantie 22-07-2019 30-08-2019
Studiedagen 01-10-2018 21-12-2018
  30-01-2019  
  13-03-2019  
  19-07-2019