KNAP

Wij gaan uit van de gedachte dat elk kind een eigen manier van leren heeft. Dit
past bij het gedachtegoed van Meervoudige Intelligentie dat wij op onze school
hebben omgedoopt tot KNAP-zijn: elk kind is op zijn eigen manier KNAP.
We onderscheiden daarbij 8 vormen van KNAP:
taalknap: deze kinderen leren het beste door te lezen, te luisteren naar een 
verbale uitleg, te schrijven en te discussiëren.
denkknap: deze kinderen ordenen graag informatie, spelen graag met cijfers,
maken overwegingen bij het oplossen van problemen, redeneren logisch,
denken kritisch.
samenknap: deze kinderen leren het beste als ze kunnen praten met andere
 leerlingen over lesstof, ze willen graag delen en samenwerken.
zelfknap: deze kinderen leren het beste als we ze denktijd geven. Ze werken het 
liefst alleen en profiteren van reflecteren.
muziekknap: deze kinderen leren het beste als ze muziek op de achtergrond
hebben en als ze leerstof verwerken in muziek, raps en deuntjes.
beweegknap: deze kinderen leren het beste als ze bewegingen kunnen 
maken, materiaal kunnen voelen en als ze praktisch bezig zijn.
natuurknap: deze kinderen leren het beste door werkstukken en presentaties
te maken, door excursies en door te analyseren, classificeren en rubriceren.
beeldknap: deze kinderen leren het beste door het te zien, zoals door het 
gebruiken van tabellen, kleuren, films en foto’s.
Wij houden bij het aanbieden van de lesstof rekening met de verschillende
vormen van KNAP. Dit doen we door een variatie van (coöperatieve) werkvormen
aan te bieden. De kinderen werken zo afwisselend met een activiteit die past bij
hun eigen KNAP en activiteiten die nog niet zo bij ze passen. Daardoor worden
kinderen aan de ene kant gesterkt in hun eigen vorm van KNAP en aan de
andere kant geprikkeld om ook andere vormen van KNAP te ervaren. Dit draagt
bij tot het vergroten van het zelfbeeld en het verrijkt de eigen manier van leren.
Bovendien bevordert het het accepteren van verschillen tussen kinderen.