diversen

Samenwerking met de Marnix

KBs De Heeswijk heeft een taak in het opleiden van nieuwe leraren. Voor een groot deel vindt die opleiding plaats in de praktijk, in de klas van de kinderen. Onze school heeft er voor gekozen om in het Partnerschap in Opleiding en Ontwikkeling (POO) onder andere samen te werken met de Marnix Academie, lerarenopleiding basisonderwijs (pabo), in Utrecht. Studenten van de Marnix Academie lopen stage en doen onderzoek in onze school.
Voor de verdere ontwikkeling kunnen wij gebruik maken van advies, cursussen en opleidingen van het Marnix Onderwijscentrum, onderdeel van de Marnix Academie.
 

Digitale Gids "Primair onderwijs"


Deze gids informeert u als ouder over alle facetten van het primair onderwijs. Vaak wordt de gids gebruikt door ouders van jonge kinderen die nog niet naar de basisschool gaan, maar ook voor ouders met oudere kinderen is er veel te lezen over het reilen en zeilen op een basisschool.
De gids ligt is te downloaden op www.rijksoverheid.nl/basisonderwijs
Tevens is er het Landelijk Informatiecentrum voor ouders 5010, een gratis telefoonummer waar u uw vragen over onderwijs en school kwijt kunt. U belt dan 0800-5010.
Voor informatie over de kwaliteit van scholen kunt u gaan naar de website: www.onderwijsinspectie.nl
 

Vensters PO

Politici, journalisten, mensen op straat, vrijwel iedereen heeft een mening over onderwijs. Er zijn oordelen en vooroordelen. Gevolg: vaak ongenuanceerde en onvolledige verhalen, waar wij als school last van kunnen hebben.
De PO –Raad wil, samen met de scholen en schoolbesturen, de regierol in de beeldvorming over het onderwijs versterken. Daarom is Vensters PO opgezet.
Vensters PO is een project dat cijfermatige informatie over scholen voor basisonderwijs verzamelt in één systeem. Het gaat dan bijvoorbeeld om gegevens op het gebied van onderwijsopbrengsten, leerlingenpopulatie, financiën en personeel. De data zijn afkomstig van DUO, de Inspectie en van de scholen zelf. Het instrument is nog in opbouw en zal medio 2015 compleet zijn.
Uw kunt nu al informatie over onze school vinden:   www.scholenopdekaart.nl.
 
Digitaal veiligheidsplan
 
Een veilige school is een school waar leerlingen en personeel met plezier leren en werken en waar zij zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
Voor het complete veiligheidsplan klikt u hier.
 
Klokkenluidersregeling
 
Hier vindt u de regeling die voor de scholen van de stichting is vastgesteld.