Oudervereniging

De oudervereniging bestaat uit enthousiaste ouders die verschillende activiteiten op school verzorgen.

De oudervereniging komt elke 6 weken bij elkaar om lopende zaken te bespreken en mogelijk nieuwe punten in te brengen. Heb je als ouder een vraag of opmerking dan kun je die bij de oudervereniging onder de aandacht brengen. Dit kan door bijvoorbeeld één van de leden van de oudervereniging aan te spreken of te e-mailen naar ov heeswijkschool.nl.

Verder vind er jaarlijks een jaarvergadering plaats, tijdens de jaarvergadering worden de jaarverslagen, de financiële boekhouding doorgenomen en wordt het voorstel voor de ouderbijdrage voor het komende jaar besproken en indien akkoord vastgelegd.

Voorzitter : Nathalie vd Brink
Penningmeester : Wim Klarenbeek
Secretaris : Maaike SchouwenburgLeden

Marleen Hammerdorp
Christianne van Schaik
Claire Stelwagen
Patrick van Oostrum
Wim Klarenbeek
Carmen
Anca
Nathalie vd Brink
Maaike Schouwenburg
Sonja

 

Activiteiten

Daarnaast helpen de leden van de oudervereniging bij het organiseren van de diverse activiteiten op school, zoals o.a. de projecten, het carnavalsfeest, Sinterklaas, Kerst, het afscheid groep 8 etc. Voor dergelijke activiteiten worden werkgroepjes gevormd, die uit leden van de oudervereniging en een aantal leerkrachten bestaan. Samen wordt het programma voor de betreffende activiteit opgesteld en besproken wie welke taak op zich neemt.  

Sommige activiteiten vragen behoorlijk wat aandacht en vrije tijd. Daarom vragen we bij sommige activiteiten ook andere ouders die niet in de oudervereniging zitten om te helpen. Aan het begin van elk schooljaar kunt u opgeven voor welke activiteiten we u mogen benaderen.

Kerst

Christianne en Claire
 

Sinterklaas

Nathalie
 

Carnaval

Nathalie, Claire en Marleen
 

Optocht (wagenbouw)

Christianne en Maaike
 

Pasen

Patrick
 

Attentie commissie

Nathalie
 

Luizen commissie

Marleen en Carmen
 

Schoolreis  (1 -2)

Anca
 

Kamp groep 3 – 7

Alle leden
 

Kamp groep 8

Maaike & Patrick
 

Sponsorcommissie (PRS)

Nathalie & Marleen
 

Website (OV)

Patrick


Ouderbijdrage

De totale ouderbijdrage op onze school bestaat uit deel schoolbijdrage en een apart deel voor schoolreisje/kamp. De hoogte van de ouderbijdrage wordt tijdens de jaarvergadering besproken en indien akkoord bevonden vastgesteld.

Afhankelijk van het instroom moment geldt voor de in het betreffende jaar *:

Voor 1 januari : 100%
Tussen 1 januari en 1 april : 50%
Na 1 april : (geen ouderbijdrage)
* Let op! Deze regeling geldt niet voor de bijdrage aan schoolreisje/kamp.


Privacy

Bij oudervereniging Heeswijkschool wordt zorgvuldig omgegaan met uw privacy.

Voor het innen van de ouderbijdrage, het organiseren van evenementen en activiteiten, het begeleiden van uw kind en om contact met u op te kunnen nemen verwerken wij gegevens over uw kind en over u. Deze gegevens worden persoonsgegevens genoemd. Het vastleggen en gebruik van deze persoonsgegevens is beperkt tot informatie die noodzakelijk is voor benoemde doelen. De gegevens worden beveiligd opgeslagen en de toegang daartoe is beperkt. 

Wij delen uw gegevens alleen met derden als u daar expliciet toestemming voor geven hebt, tenzij de uitwisseling verplicht is volgens de wet. 
 
In onze privacyverklaring is precies beschreven hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Heeft u vragen over uw privacy dan kunt u die stellen via het e-mail adres: ov@heeswijkschool.nl


Tot slot

Mocht u vragen en of opmerkingen hebben, horen we die graag. U kunt één van de ov leden aanspreken op het schoolplein of uw vraag mailen naar ov heeswijkschool.nl.

We willen er ten slotte met z’n allen - team, kinderen en ouders - een leuke school van maken.