Een nieuwe leerling op school!

Aanmelden

U bent op zoek naar een fijne school voor uw kind?
Wij vertellen u graag in een persoonlijk gesprek meer over onze school en waar wij voor staan.
Bel voor een afspraak met de directie: 0348-471769
 
U wilt uw kind op De Heeswijkschool aanmelden? Welkom!
Klik dan hier voor het aanmeldformulier.
U kunt het formulier vervolgens opsturen, mailen of even persoonlijk op school af geven.
 
Inschrijven
Nadat u uw kind heeft aangemeld volgt de procedure voor het inschrijven van uw kind. In de regel is dat 10-12 weken voordat uw kind 4 jaar wordt. Bij tussentijdse instroming vanuit een andere school gebeurt dat direct na de aanmelding.
De procedure tot inschrijving omvat in elk geval een gesprek met de directie over visie, doelstellingen en beleid van de school. Ook wordt de inhoud van de schoolgids besproken. Van ouders wordt gevraagd het beleid en de regels van onze school te respecteren.
In het gesprek worden ook de verwachtingen omtrent de onderwijsbehoeften van uw kind besproken.
 
 
Overstappen naar een andere basisschool in Montfoort
Wij gaan er in Montfoort van uit dat elk kind de door de ouders gekozen basisschool afmaakt. Toch kan het voor komen dat ouders ontevreden raken over de school. Ouders zullen hierover met de school in gesprek moeten gaan. De insteek is dat er naar passende oplossingen wordt gezocht.
Alle directies binnen Montfoort hebben gezamenlijk onderstaande afspraken gemaakt over het tussentijds overstappen van een leerling naar een andere school.
 
 
Inschrijving weigeren
In principe zijn alle kinderen welkom op onze school. Toch kan het voor komen dat een inschrijving geweigerd wordt. Daarover zijn afspraken gemaakt met ons bestuur, Kalisto
In de volgende gevallen kan inschrijving worden geweigerd:
Als de ouders de identiteit en de vormgeving ervan niet respecteren;
Als de ouders aangeven dat de kinderen niet mee mogen doen met de activiteiten die gerelateerd zijn aan de identiteit van de school;
Indien er, onder andere op grond van het onderwijskundig rapport, het intakegesprek of het advies van de peuterspeelzaal gegronde redenen zijn om te verwachten dat het kind het onderwijs op school niet kan volgen en/of meer zorg of voorzieningen nodig zal hebben dan de school redelijkerwijs kan bieden;
Indien er door de directie van de school een tijdelijke inschrijvingsstop voor een groep is afgekondigd, omdat de groep te groot is of omdat de waarborg voor aanbieding van kwaliteit in de zorg in het geding komt.
Indien gewenst, kunt u de complete tekst van het toelatingsbeleid opvragen bij de directie.